Fördelar med produkten

Group 7 Created with Sketch.

Effektivt och pedagogiskt för användarna

Vår produkt Consilio är enkel att använda. När en fråga besvaras går processen automatiskt vidare. Designen är avskalad och ren. Slutkunder ser lätt vad som ska göras och får större förståelse för sin egen ekonomi. Rådgivare kan fokusera på frågor som kräver mänskliga avväganden.

C2EE1312-3FD4-4162-8D7A-6E0B6B1E46B2 Created with sketchtool.

"Compliance by design"

Alla rådgivningsflöden bygger på organisationens kvalitetssäkrade grundprinciper och antaganden. Rådgivningen är helt eller delvis automatiserad. Dokumentation produceras direkt under rådgivningsflödets gång. Regulatoriska krav omhändertas automatiskt, vilket reducerar osäkerhet och administration.

D6F75DE9-8199-475F-84EA-04B14D9E54DC Created with sketchtool.

Kundanpassning och integration

Systemet konfigureras effektivt med organisationens egna rådgivningsregler och produktutbud. All kundinformation som är relevant för rådgivningens syfte inhämtas automatiskt i rådgivningsflödet via integrationer. Dokumentation och överenskomna transaktioner skickas till underliggande system.