PTK

PTK Rådgivningstjänst når ut brett

Många hundra tusen privatanställda tjänstemän har tillgång till den automatiserade tjänsten som ger oberoende råd för högre pension och tryggare framtid.

Fakta
  • Pionjärer inom robotrådgivning
  • En service för alla ITP-försäkrade
  • Stöd för att ta vara på ekonomiska möjligheter

– Vi vill att de som omfattas av tjänstepensionen ITP genom oss ska kunna fatta välgrundade beslut för sin framtid, utan att vara experter, säger Arezou Taghiazadeh, rådgivningsansvarig på PTK.

Hon jämför rådgivningstjänsten med en smart telefon.

– Man kan ringa och skicka meddelanden på sin telefon utan att veta exakt hur systemet i den är uppbyggt. Så vill vi att det ska vara att välja rätt försäkring genom oss. Rådgivningstjänsten passar de flesta.

PTK är en paraplyorganisation för 26 fackförbund med 830 000 medlemmar som alla är privatanställda tjänstemän.

– Vi arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten för medlemmarna. Det gäller på jobbet, mellan jobb och efter jobben – när de går i pension.
En viktig uppgift för PTK är att förhandla fram och förvalta kollektivavtal, till exempel tjänstepensionen ITP. Mängden medlemmar ger tyngd i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv.

– Men att avtalen är bra räcker inte. Personer som omfattas måste också känna till dem. Därför är information en av våra viktigaste uppgifter, inte minst när det gäller pension och försäkringar. Många tycker att det är ett svårt område och vi vill inte att de ska missa sina ekonomiska möjligheter, säger Arezou Taghiazadeh.

PTK valde 2008 att göra en stor satsning på att skapa en ny typ av rådgivning, som var tillgänglig för alla och oberoende av bolag.

– Tidigare var man hänvisad till rådgivare, som dels krävde provision, dels hade koppling till ett specifikt försäkringsbolag.
Lösningen blev en webbaserad, automatiserad rådgivningstjänst för medlemmar som är aktiva i ITP-systemet. Tjänsten är dock även tillgänglig för ITP-tjänstemän som inte är fackligt anslutna.

– PTK var nyskapande när vi tog fram systemet. Det fanns inget liknande framme. Vi anlitade Visi System (idag huvudägare i Nore) för att hjälpa oss att från grunden utveckla den robotlösning som vi ville ha, säger Anders Ångbäck, som även han är rådgivningsansvarig.

– Vi tror starkt på idén att nå många människor samtidigt, på deras villkor. Våra användare betalar ingenting för vår rådgivningstjänst, den är en ren service.
På Rådgivningstjänst loggar besökaren in med hjälp av mobilt BankID och leds sedan steg för steg fram mot förslag till val när det gäller ålderspension, efterlevandeskydd och sjukförsäkringar.

– För att förenkla ger vi konkreta råd i stället för alternativ. Vi rekommenderar dock att man minst en gång om året går in och gör om rådgivningen.

”Vi vill inte bara att användarna ska gå in i systemet, utan även slutföra rådgivningen.”
Anders Ångbäck, Rådgivningsansvarig, PTK

De placeringsråd som ges via systemet bygger på bland annat Finansinspektionens krav, kriterier för den allmänna pensionen, ITP-planen och PTK:s egna placeringsprinciper. För råd om tjänstepensionen ITP matchas placeringsmöjligheter från åtta försäkringsbolag. För premiepensionsrådgivning sker ett urval av samtliga premiepensionsfonder, cirka 800 stycken.

– Det är beprövade metoder vi använder oss av. Vi omfattas av många regler, men gör också egna tillägg. Systemet uppdateras löpande och varje kvartal görs en total översyn av vilka fonder som ska utgöra urvalet för rådgivningen, bland annat för att rensa bort de fonder som presterat sämst, baserat på deras tidigare utveckling, säger Anders Ångbäck.

Den ursprungliga rådgivningstjänsten har genom året uppdaterats.

– Vi har lärt oss på vägen. Den allra första versionen hade till exempel alldeles för mycket information för att vara användarvänlig. När vi skalade av den ökade antalet användare kraftigt. Nästa utvecklingssteg togs 2014, med samma effekt. Nu utvecklar vi igen, och kommer att börja använda Consilio, berättar Anders Ångbäck.

– Vi vill inte bara att användarna ska gå in i systemet, utan även slutföra rådgivningen. Flödet i Consilio passar oss väldigt bra.

Så arbetar PTK med produkten

Användaren arbetar självständigt

Användarna loggar in med e-legitimation på radgivningstjanst.se. Där lotsas de steg för steg genom systemet med hjälp av frågor som leder processen vidare till rekommendationer och slutligen till en komplett rådgivningsdokumentation och åtgärdsguide.

Support vid frågor

På webbplatsen finns svar på många av de vanligaste frågorna. Möjlighet finns också att ringa kundservice och rådgivare på PTK:s kansli.

Utveckling ökar användbarheten

Sedan starten har PTK uppdaterat systemet flera gånger för att öka användarvänligheten och intressera fler ITP-försäkrade för att använda det. Syftet är att ge användarna möjlighet att förbättra sin privatekonomi.

Vill du veta mer om vår produkt?

Håkan Sjökvist
Skicka ett mejl
0701 09 06 40