Söderberg & Partners

Rådgivaren kan fokusera på kunden

– Tekniken och människan kommer tillsammans mycket längre än någon av dem gör på egen hand, säger Gustaf Rentzhog, koncernchef på Söderberg & Partners, som har varit tidigt ute med att satsa på automatiserad rådgivning kring försäkringar.

Fakta
  • Kvalificerad rådgivning i effektivare form
  • Arbetar för att främja aktiva kundval
  • Fokus på samspel mellan datorstöd och personkontakt

– IT-baserad rådgivning är ett område som det är extremt viktigt att satsa på, säger Gustaf Rentzhog, koncernchef för Söderberg & Partners, som arbetar med finansiell rådgivning.

– Men alla typer av digitalisering kräver en genomtänkt pedagogisk insats, samtidigt som det handlar om system med hög komplexitet, där avancerade beräkningar ska göras med stora mängder indata. Man får inte får göra avkall på kvaliteten.

I Consilio kombineras dessa egenskaper, menar han.

– Det är ett väl fungerande system som är lätt att använda och ändå är komplext. Skaparna av systemet har lyckats väl med avvägningen. Consilio är varken för krångligt eller för enkelt.

Hos Söderberg & Partners används systemet i rådgivningssituationer där en av företagets medarbetare sitter i möte med kunden.

– Vår erfarenhet är att kunder som har tillgång till automatiserad rådgivning via sin dator eller någon annan kanal ändå föredrar att sitta ned tillsammans med en professionell rådgivare. Ofta blir det inte av för dem att gå igenom processen på egen hand. För de allra flesta människor är försäkringar ointressanta produkter. Med någon vid sin sida är det lättare att komma till skott med nödvändiga val, säger Gustaf Rentzhog.

Samtidigt effektiviserar den automatiserade rådgivningen hela hanteringen av försäkringen, både för kund och rådgivare, konstaterar han.

– Rådgivaren kan fokusera på det viktigaste, nämligen kunden. Den stora mängden administration sköts automatiskt av systemet. Det förenklar enormt. Regelverken blir allt stramare, och det tar mycket tid att följa protokoll för dokumentation och allt annat om det ska göras manuellt.

Att rådgivaren skulle bli överflödig tror han inte.

– Tvärtom stärks den rollen. I våra rådgivningssituationer har kunden fortfarande alltid flera alternativ att välja mellan, och rådgivaren kan stötta i valprocessen. Systemet stöttar med pedagogiska illustrationer och ser till att råden blir konsekventa. Tekniken och människan kommer tillsammans mycket längre än någon av dem gör på egen hand.

Söderberg & Partners har själva bidragit till utvecklingen av Consilio.

– Vi har länge varit intresserade av automatiserad rådgivning. Teamet bakom det här systemet är mycket kompetent och vi har bidragit med vårt rådgivningskunnande för att gemensamt utveckla produkten. Arbetet har varit väldigt långsiktigt. Det går inte att stressa fram ett framgångsrikt och avancerat system, säger Gustaf Rentzhog.

– Genom att vara tidigt ute ligger vi nu i framkant när det gäller automatiserad rådgivning.

Så arbetar Söderberg & Partners med produkten

Underlättar vid kundmöte

Kunder som kommer till företaget för finansiell rådgivning av en rådgivare får samtidigt stöd i en strukturerad och kvalitetssäkrad digital process.

Effektiviserar hanteringen

Den automatiserade digitala rådgivningen effektiviserar processen, vilket underlättar för kund, rådgivare och organisation.

Tekniskt försprång

Söderberg & Partners har själva bidragit till framtagandet av den digitala lösningen och har därigenom skaffat ett teknologiskt försprång.

Vill du veta mer om vår produkt?

Mårten Sundling
Skicka ett mejl
0708 38 00 73